ЗДО №3, ”Сонечко”, Жашків
Жашківський район, Черкаська область

Сторінка керівника

«Керівник – як головний вихователь
повинен турбуватись про те,
щоб в духовному житті педагогічного колективу
ніколи не згасла думка про дитину»

В.О. Сухомлинський


Третяк Надія Петрівна
Директор ЗДО

Освіта: неповна вища

Стаж педагогічної роботи – 38 років

На посаді керівника ЗДО – з 2001 року


Графік роботи:  8.00 – 17.00

Прийом громадян:

         Понеділок   14.00 – 16.00

         Середа          10.00 – 12.00


Завдання, що виконує:

  • Забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти;
  • Здійснює загальне керівництво всіма напрямками діяльностиі ЗДО згідно його Статуту і Зконодавства України;
  • Визначає структуруту управління ЗДО і штатний розклад в межах своєї компетенції;
  • Розв’язує навчально-виховні, методичні, адміністративні, фінансові, господарчі та інші питання, що виникають у процесі  діяльності ЗДО;
  • Планує, координує і контролює роботу педагогів та інших працівників  ЗДО;
  • Стимулює і заохочує творчу ініціативу працівників, підтримує сприятливий морально – психологічний клімат в колективі;
  • Вживає заходи, спільно з медичним працівником, щодо покращення медичного обслуговування та оздоровчої роботи в ЗДО;
  • Організовує роботу щодо створення та організації сприятливих умов проведення виховного процесу згідно з чинним законодавством;
  • Керує діяльністю педагогічної ради.

Завдання дошкільної освіти

Основними засадами  "Базового компонента дошкільної освіти в Україні" є забезпечення  гармонійного та всебйчного розвитку особистості. А формування всебічно розвиненої особистості неможливе без використання культурної спадщини рідного народу. Національна спрямованість сучасної дошкільної освіти є одним із важливих принципів Державної національної програми "Освіта", що полягає в її органічному поєднанні з національною історією і традиціями, збереженні та збагаченні культури українського народу. Сучасна педагогіка базується на відродженні духовності українського народу, його менталітету. Тому навчально-виховний процес в нашому ЗДО грунтується на засадах родинного виховання, надбаннях народної педагогіки, національної культури.


Матеріали:

Методичні рекомендації щодо державної атестації

Орієнтовна програма здійснення внутрішнього контролю

Положення про батьківський комітет

Порядок прийому в ЗДО

Інформаційно-методичний лист щодо фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи

Фізкультурно-оздоровча робота влітку


Логін: *

Пароль: *