ЗДО №3, ”Сонечко”, Жашків
Жашківський район, Черкаська область

Сторінка медичної сестри

Старша медична сестра   Світлана Миколаївна Савчук, 

спеціаліст І категорії.  

Функціональні обов'язки медичних працівників, обслуговуючих дітей в освітніх установах


1. Первинна профілактика

 • Контроль за санітарно-гігієнічними умовами в ЗДО
 • Контроль та надання методичної допомоги в організації навчально-виховного процесу: 
 • Участь у складанні навчального розкладу. 
 • Складання режиму дня і занять

2.  Харчування: 

 •  Контроль за станом фактичного харчування і аналіз якості харчування. 
 •  Санітарно-гігієнічний стан харчоблоку. 
 • Складання меню. 
 • Бракеражу готової продукції. 
 • Контроль за виконанням натуральних норм. 

3. Фізичне виховання: 

 • Здійснення контролю за організацією фізичного виховання, загартовуватися 
 • Розподіл на медичні групи для занять фізичною культурою 
 • Оцінка фізичної підготовленості дітей 

4. Гігієнічне виховання в дитячому колективі: 

 •  Рекомендації з організації та проведення гігієнічного виховання, формування навичок здорового способу життя, профілактики ВІЛ-інфекції. 
 •  Організація заходів з профілактики короткозорості, карієсу, порушень постави.  Контроль за гігієнічним вихованням. 

5. Імунопрофілактика: 

 •  Контроль за станом здоров'я після щеплення, реєстрація місцевої та загальної реакції на щеплення. 

6. Заходи щодо забезпечення адаптації в освітньому закладі:

 •  Контроль за перебігом медико-педагогічної корекції. 
 • Проведення медико-педагогічних заходів щодо формування функціональної готовності до навчання.
 • Рекомендації з адаптації та її корекції (спільно з педагогом) 

7. Старшою медичною сестрою ведеться вся обліково - звітна документація у порядку встановленому МОЗ України:

- медична карта дитини (ф.026/о)

- контрольна карта диспансерного нагляду(ф.030/о)

- карта профілактичних щеплень (ф.064/о)

- журнал обліку профілактичних щеплень (ф.064/о)

- журнал обліку інфекційних захворювань(ф.060/о)

- журнал обліку роботи з гігієнічного виховання(ф.038/о)

 

8. Диспансеризація: 

 • Проведення (спільно з педагогом) скринінг тестів з виявлення відхилень у стані здоров'я, оцінка фізичної підготовленості дітей. 
 • Рекомендації педагогічному персоналу з корекції відхилень у стані здоров'я. 
 • Проведення призначених оздоровчих заходів та контроль за їх виконанням в освітніх установах 

                                             Примітка: 

• Медична допомога дошкільникам безпосередньо в освітній установі здійснюється середнім медичним персоналом. які мають спеціальну підготовку з організації профілактичної та оздоровчої роботи. 
• Диспансерне спостереження за дітьми. що мають хронічні захворювання. здійснюється лікувально-профілактичним закладом. 
• Медичне забезпечення дітей здійснюється за діючими нормативними документами.

• Медичні працівники спільно з педагогічним колективом беруть безпосередню участь у заходах з охорони здоров'я дітей. 
• Медичні працівники. зайняті медичним забезпеченням дітей в організованих колективах. можуть залучатися до участі у проведенні літньої оздоровчої компанії. в т.ч. з виїздом у заміські установи. 
Медична сестра спостерігає за чистотою. тишею і порядком у приміщеннях; навчає дітей та їх батьків правилам особистої гігієни; стежить за харчуванням дітей. бере участь у санітарно-просвітницькій роботі. В обов'язки медичної сестри входить контроль за харчуванням дітей. а при необхідності і особисту участь в роздачі їжі. годування дітей молодшого віку; контроль за продуктами та їх правильним зберіганням. 
Медична сестра відповідає за зразкове утримання медичного пункту. справний стан медичного і господарського інвентарю; дотримується правил зберігання лікарських засобів; становить вимоги на лікарські засоби; перев'язувальні матеріали та предмети догляду за дітьми. 
Медична сестра бере знову надходять до установи дітей. проводить огляд шкіри і волосистої частини голови дитини для виключення інфекційних захворювань та педикульозу. В її обов'язки входить ознайомлення знову вчинили дітей з правилами внутрішнього розпорядку, режимом дня та правилами особистої гігієни. 

 

 

Нормативно-правова база

Порядок медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі

Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 ''Про вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі'' (Положення про медичний кабінет дошкільного навчального закладу) 

Положення про ізолятор дошкільного навчального закладу 

Перелік оснащення медичного кабінету дошкільного навчального закладу

Перелік лікарських засобів та виробів медичного призначення у медичному кабінеті дошкільного навчального закладу для надання невідкладної медичної допомоги 

Санітарні правила та вимоги влаштування і утримання дошкільних закладів 

Логін: *

Пароль: *