ЗДО №3, ”Сонечко”, Жашків
Жашківський район, Черкаська область

Павліченко Н.П.

Казкотерапія

Оповідь казки з подальшим переказом сприяє розвитку мислення і збагачення мови дитини. Благополучний кінець казки виховує оптимізм, впевненість у подоланні будь – яких труднощів.

Завдяки казці діти пізнають світ не тільки розумом, але й серцем, і не лише пізнають, а й відгукуються на події і явища навколишнього світу, висловлюють своє ставлення до добра і зла. За допомогою казки можна допомагати  долати негативні сторони, що формуються в дитини.

                

 

Казка допомагає формувати основи поведінки і спілкування. Дитяча казка розвиває фантазію і уяву дитини, і так само її творчий потенціал.

     Казка супроводжує дитину  протягом всього дитинства, її використовують для того, щоб не читати зайвий раз моралі, вона вчить чинити правильно і справедливо у будь-якій ситуації. А ми, педагоги, маємо чудову можливість допомогти у цьому складному питанні, яке зветься виховання і батькам, і самим дітям.

Щоб казка мала виховний вплив на дитину, дотримуюсь  такої послідовності:

 • Обираю героя, близького дитині за віком, статтю, характером.

 • Описую життя героя у казковій країні так, щоб дитина знайшла схожість зі своїм життям.

 • Вводжу  героя в проблемну ситуацію, відповідну до реальної, яку переживає дитина.

 • Пошук героєм шляхів розв’язання проблеми супроводжую коментарями, показом ситуації з різних точок зору.

 • Роблю  висновок, залучаючи до цього дитину.

Робота з казкою допомагає виховати у дитини чуйність і доброзичливість, милосердя і співчуття, вчить виявляти невластиві ознаки предметів та явищ, приймати нестандартні рішення, розвиває творчість.

Потрапляючи в казку, ми потрапляємо. в казку. У світ, де надії збуваються, у світ, де можливо все, в світ, де добро перемагає зло, де найменший і переляканий зайчик зрештою рятує цілий ліс, а замучена Попелюшка знаходить-таки свого принца. Де приклад героя допомагає  в  боротьбі зі своїми дитячими страхами. 

Отже, казка:

 • розширює багаж знань про навколишній світ. про інших і про себе

 •  транслює моральні та етичні закони

 •  допомагає усвідомлювати причинно-наслідкові зв’язки подій

 • показує, наскільки великий людський потенціал і наскільки багатий світ своїми можливостями

 •  вчать тому, що безвихідних ситуацій не буває і виховує віру в можливість позитивного вирішення проблем.

Для дітей дошкільного віку характерним є емоційно-чуттєве сприйняття світу, а важлива для дитини інформація краще засвоюється через яскраві образи. Саме тому, такий метод психотерапії як казкотерапія.

       

ЩО ТАКЕ КАЗКОТЕРАПІЯ?

Казкотерапія — це інтегрована діяльність, у якій дії уявної ситуації пов'язані з реальним спілкуван­ням, що спрямоване на самостійність, активність, творчість, регулювання дитиною власного емоційного стану.

Казкотерапія сприяє розвитку у дошкільників:

 • активності;
 • самостійності;
 • емоційності;
 • творчості;
 • зв'язного мовлення.

Казкотерапія — це метод, у якому казкова форма застосовується для інтеграції особистості, розвитку її творчих здібностей, удосконалення взаємодії з на­вколишнім світом. До казок у своїй творчості звертались відомі закордонні та вітчизняні психологи: Е. Фромм, Е. Берн, Е. Гарднер, А. Менегетті, М. Осоріна, Є. Лисіна, О. Петрова, Р. Азовцева, Т. Зінкевич- Євстигнєєва.

Казка — це образне зображення життєвих реалій. Дії, що відбуваються в казках, можуть трапитись і в реальному житті, але не в буквальному смислі. За допомогою казкових сюжетів дошкільники впер­ше опановують основні життєві принципи, можуть порівняти добрі та погані вчинки. Діти можуть само­стійно вирішувати, хто позитивний герой, а хто—-не­гативний. І хоча діти не відразу зможуть це зрозуміти, однак, саме в дошкільні роки вони отримають перші уявлення за допомогою казок.

Казкотерапія — це вплив практичної психології на внутрішній світ і дитини, і дорослого. Казкотерапія більше зорієнтована на дітей дошкільного віку тому, що вони ще не здатні оцінити події, які відбуваються в реальному житті, та проаналізувати їх для при­йняття самостійних рішень. Дошкільники потребують допомоги дорослих. Але і дорослі не завжди вчасно можуть зрозуміти деякі негаразди в житті дітей, адже не завжди мають відповідь на те, що саме спонукало дитину так вчинити.

Під час гри, перевтілюючись у казкового героя, малюк може спокійно розповісти про свої почуття, думки. Саме під час сеансів казкотерапії діти засво­юють необхідні моделі поведінки, учаться реагувати на життєві ситуації, підвищують рівень знань про себе й оточуючих, тому що казки зрозуміліші їм порівняно з поясненнями педагогів та батьків.

Казки сприяють пізнавальному розвитку дітей, виховують моральні почуття, впливають на уявлення особистості дитини, спрямовуючи розвиток бажань і вчинків малюка. Казки спираються на те найкраще, що вже є у кожної дитини. Кожна дитина саме з казок дізнається, що добро майже завжди перемагає зло, а негативні герої будуть покарані за свої вчинки.

Педагоги дошкільних навчальних закладів та бать­ки здебільшого розповідають або читають дітям казки. Але, якщо дорослі пам'ятатимуть про те, що можна обговорити казку, пояснивши незрозуміле, то це до­поможе дитині засвоїти уроки, які згодом доведеться розв'язувати самостійно. Знаючи основи казкотера­пії, батьки зможуть у необхідний момент допомогти своїй дитини впоратися з труднощами, якими б вони не були.

Казкотерапія — це не один окремий сеанс, а ко­пітка робота з певною метою. Вони дають кожній людині, а особливо дитині дошкільного віку те, що необхідно: свободу думок, бажань, дій, почуттів. Каз­ки допомагають дітям і дорослим подолати страхи, невпевненість, допомагають фантазувати, приймати нестандартні рішення та розуміти, що всього можна .досягти, якщо є бажання.

ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ КАЗКОТЕРАПІЇ

Казкотерапія відрізняється від решти методів тим, що психологічна дія відбувається на ціннісному рівні. Тобто, взаємодіючи з іншою людиною, ми завжди спи­раємось на базові життєві цінності: Співпрацю, Істину, Любов, Віру, Гідність, Спокій, Ентузіазм, Доброту тощо. Коли ми говоримо з людьми про ці найваж­ливіші речі «прямим» текстом, то це виглядає дуже дидактично. Усі й так знають, «що таке добре і що таке погано». Казкові історії, легенди, міфи, притчі дають можливість розповісти про цінності у вигляді ненав'язливих цікавих і захоплюючих сюжетів. Тому інформація, запропонована в такому вигляді, дуже легко, без опору сприймається людьми. Казки попе­реджають про наслідки тих чи інших наших учинків, але не нав'язують життєвих програм.

Принципи казкотерапії

*   Перший принцип казкотерапії — до­нести до свідомості дитини інформацію про базові життєві цінності у доступному, ненав'язливому, ці­кавому для неї вигляді.

*   Другий принцип казкотерапії — принцип Життєвої Сили, що є необхідною умовою для позитивних змін. На підставі другого принципу вихователь і психолог роблять усе можливе* щоб дитина вчилася знаходити і відновлювати власну Життєву Силу. Казки, які ми складаємо або добираємо, обов'язково зміцнюють ві­ру дитини у власні сили, несуть позитивну життєву програму.

*   Третій принцип — принцип багатогранності, що розглядає будь-яку життєву ситуацію і казкову історію як кристал із безліччю граней або пиріг із безліччю шарів. Бачення цього дає можливість розширюватись світогляду дитини.

*   Четвертий принцип — зв'язок між реальностями, де, пізнаючи психічну реальність дитини, психолог допомагає їй взаємодіяти в соціальній реальності.

Функції казкотерапії

Казки мають вагоме значення у вихованні та роз­витку дітей, виконуючи різні функції:

 • діагностичну;
 • прогностичну;
 • виховну;
 • коригувальну.

Залежно від того результату, який необхідно отри­мати, ставиться певна мета і вже після цього добира­ються казки, основні функції яких могли б допомогти в реалізації мети.

Моїм завданням є не накопичення дітьми знань різних казок і придумування нових, а навчання дітей вільно володіти рідною мовою, вміти виражати свою думку, знаходити вихід з різних життєвих ситуацій як зараз, так і в майбутньому.

Казка, фантазія - це ключик, за допомогою якого можна відкрити... джерела думки і слова. ... Без казки, без гри уявлення дитина не може жити... Казка - це, образно кажучи, свіжий вітер, що роздмухує вогник дитячої думки й мови.

Будьмо ввічливі

(розвиток мови з пріоритетом соціально- морального розвитку молодший дошкільний вік)

            Мета. Вчити переказувати невеличкі літературні твори.Продовжувати збагачувати інтерес дітей до свого життя та близьких людей.Вчити відтворювати дітей народні прислів’я, приказки, підводити дорозуміння їхнього змісту. Розвивати зв’язне мовлення, пам'ять, увагу.Виховувати розуміння загальнолюдських цінностей.

Обладнання: сюжетні картини до дидактичної гри "Оціни вчинок", "вірш П.Сингаївської "Зайчик у трамваї", оповідання Осєєвої В "Сини"

ХІД ЗАНЯТТЯ

Вихователь. Сідайте  дітки зручніше і послухайте вірш П.Сингаївської "Зайчик у трамваї"

Вскочив зайчик у трамвайчик,

Тільки це ж іще не все.

А трамвайчик не везе.

Бачить зайчик:входить котик

З вусами вже сивими,

А в руках у нього кошик

З яблуками й сливами.

Поступився місце зайчик

Котику старенькому,

І повіз чимдуж трамвайчик

Тай іще подзенькував!

-Малята, про кого розповідається у вірші? Переказ змісту вірша дітьми.

-Як ви вважаєте,чи добре вчинив зайчик?

- Що він зробив правильно?

-Як ви гадаєте,що сказав зайчик при цьому?("Сідайте,будь ласка,прошу вас!")

-Що ви можете сказати про зайчика, який  він?

-У світі багато добрих, ввічливих слів, які людям піднімають настрій,які сповнені душевного тепла, які просто приємно почути від людини близької,знайомої і незнайомої.Які чарівні ввічливі слова ви знаєте?Назвіть їх.

-Діти, яким тоном голосу слід говорити ввічливі слова?

-Часто виникають такі ситуації,коли вчинок визначає сутність людини: добравона чи зла, ввічлива чи байдужа, правдива чи ні.

Дидактична гра "Як вчинити?"

         Вихователь ознайомлює дітей з ситуаціями, а вони розмірковують як в ній треба правильно вчинити і чому.

         Ситуація 1

Мама несе з магазину важку валізу. Що слід зробити? Чому?Що ви скажете в цій ситуації?

         Ситуація 2

Ви сидите в автобусі. Вільних місць немає. Тут на зупинці заходить  жінка з малою дитиною на руках. Що слід зробити? Чому? Що слід сказати?

         Ситуація 3

У парку собака гавкає на маленьку дівчинку, яка плаче. Що слід  зробити?

                  Фізкультхвилинка

Станьмо , діти, рівненько.

Отак! Отак!

Вклонімося низенько.

Отак! Отак!

Далі руки отак в боки,

Веселенько підем в скоки!

Отак усі стриб!Стриб!

А ніжками диб, диб!

Вгору ручки піднімаймо,

І всі разом присідаймо!

Ось так, от!

- Ми продовжимо з вами розмову про те, як слід себе вести. Послухайте, будь ласка, оповідання

         Читання оповідання В. Осєєвої "Сини"

Запитання до дітей за змістом прочитаного:

- Куди прийшли жінки?

- Хто ще підійшов до криниці?

- Ким хвалилися жінки?

- Що сказала третя жінка про свого сина?

- Чи важко було жінкам нести воду?

- Що вони відчували?

- Хто вибіг на зустріч жінкам?

- Що робили хлопчики?

- Що зробив третій хлопчик?

- Як дідусь прокоментував таку ситуацію?

- Якими були два перші сини?

- Який третій син?

Переказ оповідання дітьми.

         Робота над прислів`ями та приказками

Про риси людської вдачі є багато народних приказок та прислів`їв.Ось послухайте їх та спробуйте пояснити, назвати одним словом про яку людину йдеться.

 • Роботящі руки гори вернуть (Працьовитий)
 • Від теплого слова і лід розстає ( Лагідний, добрий)
 • Хоч не з красою, та з головою ( Розумний)

         Дидактична гра " Навпаки"

 1. Поганий -... (гарний, добрий);
 2. Сумний -... (веселий, радісний)
 3. Добрий-... ( злий, сердитий)
 4. Жадібний -... (щедрий, подільчивий)
 5. Грубий -... (ввічливий)
 6. Правдивий -... (брехливий)

Підсумок заняття

- Про що розмовляли на сьогоднішньому занятті?

- В які ігри гралися?

- Які твори читали?

- Хто в них вам сподобався?

- Які слова ввічливості ви запам`ятали?

Логін: *

Пароль: *